Xornada: Introdución ó poscrecemento

O próximo 28 de Novembro varios investigadores do noso grupo participan nunha xornada onde se abordará a problemática que acompaña á idea do crecemento económico, como é a imposibilidade dun crecemento infinito e os problemas sociais asociados á procura constante deste crecemento económico. A xornada rematará cun espazo no que as persoas participantes poidan imaxinar como serán as sociedades poscrecentistas.

Spread the love